Interventies

ABAC-BAAN verleent bijstand aan haar leden in het kader van namaakbestrijding door de douane, politie en de Federale
Overheidsdienst Economie (FOD Economie – economische inspectie)

Interceptie van verdachte goederen door de douane

 • ABAC-BAAN fungeert als de interface tussen de douaneautoriteiten en haar leden wanneer verdachte goederen worden onderschept
 • De vereniging houdt zich ook bezig met de volledige administratieve opvolging van douanezaken
 • Zij implementeert de “vereenvoudigde procedure” om een snelle vernietiging van de onderschepte namaakgoederen te bewerkstelligen
 • ABAC-BAAN betrekt de gerechtelijke instanties indien nodig

Niet-douane gerelateerde namaakdossiers

 • ABAC-BAAN doet beroep op onafhankelijke en ervaren terreinonderzoekers dan wel op in-house krachten om markten evenals andere verkooppunten en verdachte plaatsen te bezoeken
 • De onderzoekers werken op eigen initiatief, op verzoek van de autoriteiten of op specifiek verzoek van een lid
 • Indien verdachte goederen worden aangetroffen, contacteert ABAC-BAAN het betrokken lid evenals de relevante autoriteiten met het oog op de inbeslagname en vernietiging van namaakgoederen
 • De vereniging verleent de door politie en/of de FOD Economie vereiste ondersteuning vóór, tijdens en/of na interventies (o.m. verzamelen en doorgeven van expertises van leden)
 • ABAC-BAAN legt klachten of verklaringen van benadeelde persoon neer
 • Indien zij dit wensen, kunnen leden zich burgerlijke partij stellen (schadevergoeding vorderen) via hun eigen externe raadslieden

Vernietigingen van namaakgoederen

 • ABAC-BAAN streeft naar een snelle vernietiging van door de autoriteiten onderschepte namaakgoederen
 • De vereniging onderneemt de nodige stappen hiertoe bij de betrokken autoriteiten (parketten, onderzoeks-rechters, douane)
 • ABAC-BAAN verstrekt de bijstand die verzocht wordt door de autoriteiten
 • Zo nodig doet ABAC-BAAN beroep op verleners van transport-, opslag- en vernietigingsdiensten en coördineert zij de operaties onder toezicht van de autoriteiten

ABAC-BAAN onderhoudt goede contacten met de autoriteiten

Training en consultaties

ABAC-BAAN

 • neemt deel aan vorming- en bewustwordingsinitiatieven voor politie, douane, FOD Economie en parketten en betrekt er haar leden bij en/of vertegenwoordigt hen er
 • houdt de leden op de hoogte van specifieke trainingverzoeken van de autoriteiten en zorgt voor hun implementatie
 • is ook betrokken bij consultaties en vergaderingen rond werkprocessen van de autoriteiten, wetgevende initiatieven, statistieken, etc.
 • communiceert met de autoriteiten over de bekommernissen van haar leden

WIJ MAKEN GEBRUIK VAN COOKIES

De website van Abac-Baan maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Ok Meer info